"به اسم الله"

سلام دوستان عزیز اینجا برای شما برخی از عکسها در مورد یگانهای ویژه نیروی زمینی .هوایی ودریایی و سلاح های مورد استفاده انها گذاشتم.

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

 هر گروه نیروی ویژه  تکاوران  نیروی زمینی از 2 دسته تشکیل شده و هر دسته شمال 14 نفر می شود که 14 نفر به 2 تیم تقسیم می شوند و هر 2 تیم از یک فرمانده دسته دستور می گیرد.

لطفا برای ادامه عکسها و مطالب روی ادامه مطلب بکیلید.

 امیدوارم که از این عکس ها خشتون امده باشه

اگه خشتون امده لطفا به این وبلاگ ررای بدین.ممنون از انتخاب شما

برای رای دادن اینجا بکیلید


تکاوران نیروهای 4 گانه ارتش کشور عزیز من..........................!

همراه با اسلحه های مورد استفاده این یگانها.......................

.............................................................................................

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

لطفا برای دیدن عکسها در اندازه واقعی روی اون بکیلید.

 برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

AK47

کلاشینکف

 برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

AK 74U

مینی کلاش

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

MP 5

ام 5

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

MP5 A4

ام پی 5 ا4

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

اینم اسلحه ملی خودمون

خیبر

KH 2000

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

G3A1

ژ3 همراه با نارنجک انداز

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

UZI SMG

یوزی

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

M 17

نارنجک ام 17

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا 

 برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

 P 225

کلت پی 225

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

M19

کلت ام 19

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

UZI SMG

یوزی

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

MG3A1

تیربار ام ژ3

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

SHOTGAN SPAS 12

شاتگان جنگی

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

 برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

M 16

ام 16

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

M16 SPINER 1

ام 16 تکیر انداز 1

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

M16A1

ام 16 با نارنجک انداز

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

 برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

راکت انداز کوثر

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

تانک سفیر

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

 موشک ضد ناو قدربرای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

موشک ضد هواپیما

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

موشک انداز خمثه

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

 برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

توپ خودکار ضد هوایی 23 م م

ZU 23

 برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

نفربر بی ام پی

BMP

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

موشک انداز 300م م فجر

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

 برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی عکس بکیلید لطفا

 امیدوارم که از این عکس ها خشتون امده باشه

اگه خشتون امده لطفا به این وبلاگ ررای بدین.ممنون از انتخاب شما

برای رای دادن اینجا بکیلید